Vizyonumuz / Misyonumuz

image

Kurumlar ve şirketler; farklı olmak, değişmek, yaşamlarına - sahip olamadıkları değerler katmak, farklı başarıları ve mutlulukları yaşamak, amaç ve hedeflerine ulaşmak isterler.

STRATEJİMİZ 

Uzman Yaklaşımı...
Zaman ve Bilgi Yönetimi...
Kurumsal Kimlik ve Kurum Kültürüne Önem Verme...
Açıklık - Netlik - Şeffaflık...
Süreklilik ve Sürdürülebilirlik...
KRC Ekibinin Gücü ve Sinerji...
Sürekli Gelişme ve Sürekli İyileştirme...
Güven Verme!..

ETİK İŞ KURALLARIMIZ

Etik; doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek, doğru ve haklı olduğumuz şekilde gerekenleri yapmaktır. Yani, kısaca; iş dünyasındaki davranışlara rehberlik eden ilkeler ve değerler bütünüdür.

Kurumlar ve şirketler; farklı olmak, değişmek, yaşamlarına - sahip olamadıkları değerler katmak, farklı başarıları ve mutlulukları yaşamak, amaç ve hedeflerine ulaşmak isterler.- Verdiğimiz sözü her konum ve koşulda tutmak,
- Evrensel olarak kabul edilmiş etik ilkelere uymak,
- Önce insan - Sonra kurumsal - Müşteri odaklı olmak,
- Çalışma standartları çerçevesinde ayırımcılık yapmamak,
- Çalışanlarımıza ve müşterilerimize karşı dürüst davranmak,
- Topluma ve çevreye karşı, her zaman sorumluluk duymak,
- Hizmet verdiğimiz kurumlardaki itibar yönetimini desteklemek,
- Sınır ve kısıtlamalar olmaksızın, bilgi ve teknolojiyi paylaşmak,
- Çözüm ortaklarımızla ve partnerlerimize açık ve net yaklaşmak,
- Rakiplerimize karşı sorumluluğumuzun daima bilincinde olmak,
- Hile denetimi ve yolsuzlukla mücadeleye her zaman önem vermek,
- Değer / Kazanç oranlarını arttırmak ve ekonomik katma değer yaratmak,
- İşbirliği yaptığımız tüm müşterierimizin ticari sırlara saygı duymak,
- Vergi ve diğer yasal yükümlülüklerimizi tam ve zamanında yerine getirmek,
- Hizmet kalitemizde hiçbir zaman kurumsal sosyal sorumluluktan ödün vermemek,
- Hem şirketimizde hem de müşterilerimizin çalışma ortamlarında israfı önlemek...

Amacıyla 2004 yılından bu yana tüm çalışanlarımızla birlikte yolumuza devam etmekteyiz.

Gelin, geleceğinizi birlikte planlayalım!..